Staffan Emrén

Projektledare vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Förvaltning och utveckling; Uppdragsledning

E-post:
staffan.emren[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6299
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Arbetar huvudsakligen som projektledare vid IT-avdelningen på Uppsala universitet.

  • Jag arbetar med överlämningen av e-tentamen vid Uppsala universitet från projekt till förvaltning
  • Jag arbetar med överlämningen av eduPrint från projekt till förvaltning
  • Jag arbetar med några avdelningsinterna projekt och uppdrag
  • Jag arbetar även en del med avrops- och upphandlingsärenden

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Staffan Emrén
Senast uppdaterad: 2021-03-09