Johanna Belachew

Verksamhetschef vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
johanna.belachew[AT-tecken]nck.uu.se
Mobiltelefon:
072-2084429
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Kort presentation

Jag är disputerad inom obstetrik vid Kvinnors och barns hälsa och är nu verksam som bihandledare vid IMCH. För närvarande arbetar jag som Verksamhetschef för kvinnosjukvården Gävleborg.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Belachew
Senast uppdaterad: 2021-03-09