Johanna Belachew

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
johanna.belachew[AT-tecken]kbh.uu.se
Mobiltelefon:
070-2042011
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är disputerad inom obstetrik vid Kvinnors och barns hälsa och är nu verksam som bihandledare vid IMCH. För närvarande arbetar jag som Verksamhetschef för kvinnosjukvården Gävleborg.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Belachew
Senast uppdaterad: 2021-03-09