Anna Sahlée

Universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
anna.sahlee[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6332
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag intresserar mig för språk och utbildning, textforskning, berättande text, litteracitet och flerspråkighet, grammatik, textvisualisering och språkpsykologi.

Jag är fil.dr och universitetslektor i nordiska språk och för närvarande är jag också studierektor för våra grund- och förutbildningar i svenska som andraspråk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Sahlée
Senast uppdaterad: 2021-03-09