Alen Jadadic

IT-tekniker vid Avdelningen för universitetsgemensam IT, Service och support; Supportgrupp ANG

E-post:
alen.jadadic[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3053
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09