Shumin Pan

Ekonom (Tjänstledig) vid Matematiska institutionen

E-post:
shumin.pan[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 14210 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Tjänstledig:
2021-11-15 - 2023-02-02

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Shumin Pan
Senast uppdaterad: 2021-03-09