Gunnel Janeslätt

Post doc. vid Centrum för klinisk forskning Dalarna

Besöksadress:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postadress:
Nissers väg 3
791 82 FALUN

Med dr., MSc, Leg arbetsterapeut är associerad till Institutionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap, Funktionshinder och Habilitering vid Uppsala universitet. Hon har en anställning på habiliteringen i Dalarna med Centrum för Klinisk forskning (CKF) i Dalarna som arbetsplats på halvtid och är halvtidsanställd forskare på SUF Kunskapscentrum i Uppsala.

Gunnel Janeslätts forskningsområde är tidsuppfattning och tidshantering hos barn, ungdomar och vuxna med fokus på metoder för kartläggning och intervention. Inom ramen för tjänsten på SUF-Kunskapscentrum pågår två forskningsprojekt: Ett projekt ”Barn- Vet jag vad det innebär?” prövar en ny modell för att ge ungdomar med Intellektuella Funktionsnedsättningar (IF) möjlighet till att ta informerade beslut om sitt vuxenliv – en modell som skulle kunna förebygga oönskade graviditeter hos ungdomar på gymnasiesärskolan. Det andra forskningsprojektet ”Föräldrar Trots allt” samlar kunskap om föräldrar som har kognitiva nedsättningar och barn placerade i familjehem. Det projektet genomförs i samarbete med Päivi Adolfsson, Karin Jöreskog och Helena Lindstedt samtliga vid Uppsala universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnel Janeslätt
Senast uppdaterad: 2021-03-09