Olle Jansson

Forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Olle.Jansson[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7314
Mobiltelefon:
070-2607948
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Jag är doktor i ekonomisk historia och verksam vid Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Mitt främsta forskningsintresse berör invandrare på arbetsmarknaden samt svensk arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik under efterkrigstiden.

I min avhandling (2014) försökte jag förklara hur och varför invandrare kom att koncentreras till metall- och verkstadsindustrin under decennierna efter andra världskrigets slut.

Sedan dess har jag varit inblandat i ett antal forskningsprojekt. Dessa inkluderar två komparativa internationella projekt koordinerade av European Social Observatory, där den första av dessa handlade om välfärd genom kollektivavtal eller anställning (så kallad occupational welfare) och det andra om arbetsmarknadens parters syn på och involvering i den Europeiska planeringsterminen,

En studie finansierad av IFAU om Vårdförbundet och Läkarförbundets inställning och politik i förhållande till utlandsutbildade läkare och sjuksköterskor som avslutades 2017. Jag har sedan dess genom medel från såväl Åke Wibergs som Gunvor och Josef Aners stiftelser forskar vidare om läkarkårens politik gentemot utlandsutbildade läkare under början av efterkrigstiden.

Tillsammans med Jan Ottosson har jag drivit ett forskningsprojekt finansierat av Forte om trygghets- och omställningsavtalens framväxt.

Jag 4undervisar, eller har undervisat, på flera kurser, på såväl svenska som engelska, och på såväl grund- som avancerad nivå. Under ett par år delade jag ansvaret för introduktionskursen på Ekonomprogrammet på Företagsekonomi A. Har även varit involverad och utformat, utvecklat och varit kursansvarig för ett antal kurser.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09