Raziye Salari

Forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
raziye.salari[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6623
Mobiltelefon:
073-4697637
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

I am an associate professor of psychology and work as a researcher in CHAP (Child Health and Parenting research group). My research has mainly focused on parenting and early prevention and intervention of mental health problems in children and adolescents.

I am the course director for the "community interventions" course offered as part of the Master's Programme in Public Health at Uppsala University. I also supervise Ph.D. students (four current and two graduated) as well as thesis students.

Nyckelord: parenting prevention intervention parenting programs child and adolescent mental health refugee children and parents

Jag började min karriär som klinisk psykolog och arbetade med familjer och ungdomar i Iran. Senare blev jag involverad i arbetet med att utvärdera en ny version av Triple P (Positive Parenting Program) för tonårsföräldrar vid University of Queensland i Australien, där jag disputerade 2009. Nu arbetar jag som forskare i CHAP (Child Health and Parenting Research Group) på Uppsala universitet.

Mina huvudsakliga forskningsintressen är prevention och tidig intervention gällande barns och ungdomars beteende- och emotionella problem. Jag arbetar framförallt med att utvärdera föräldrastödsprogram samt med att utveckla och testa marknadsföringsstrategier för dessa. Jag arbetar också med insatser för att förbättra psykiska hälsa hos flyktingbarn.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Raziye Salari
Senast uppdaterad: 2021-03-09