Åsa Wahlberg

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrisk och reproduktiv hälsoforskning

E-post:
asa.wahlberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Läkare

Near-miss och migration – varför och när

Svår maternell sjuklighet i ett migrationsperspektiv. Tidigare studier har visat att invandrarkvinnor löper en ökad risk för både perinatal och mödradödlighet. Vi planerar att ytterligare utforska de ökade risker som kvinnor från låginkomstländer löper i samband med graviditet och förlossning. Vi har nyligen avslutat en studie om kvinnor som blir svårt sjuka i samband med förlossning, s.k. maternella near-miss-fall. Vi fann att kvinnor från låginkomstländer löper en nästan tre gånger ökad risk att bli svårt sjuka under förlossning jämfört med svenskfödda kvinnor och kvinnor från hög- och medelinkomstländer.

Handledare

Ulf Högberg

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Wahlberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09