Rafael Araujo

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
rafael.araujo[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3138
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09