Johanna Norberg Hägglund

Universitetsadjunkt vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
johanna.norberg[AT-tecken]handels.uu.se
Telefon:
018-471 1240
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Personalorganisationer, Saco-S vid Uppsala universitet

Besöksadress:
Thunbergsvägen 7A
Postadress:
Box 533
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Jur. Kand. Universitetsadjunkt i Handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen.

Jag arbetar deltid som vice ordförande för Saco-S-föreningen vid Uppsala Universitet. Under våren 2022 är jag också föräldraledig på deltid (halvtid mars-april och 75% maj och juni)

Akademiska meriter: JK

Just nu har jag ett förtroendeuppdrag som vice ordförande för Saco-S som upptar en stor del av min tjänst. Utöver min heltidstjänst som universitetsadjunkt och förtroendeuppdraget för Saco-S är jag medlem i mentorsnätverket:

De pedagogiska undervisningsformer som jag använder varierar något i förhållande till vilken kurs det rör sig om. Vad avser campuskurser arbetar jag mestadels med föreläsningar, seminarier och handledning av uppsatsstudenter. Redan från början har jag också intresserat mig för och arbetat mycket med distansundervisning. Jag är undervisar på alla nivåer av grundutbildningen och är kursansvarig för en handfull kurser varje år.

Så här ser jag på min mentorsroll: För mig är det ömsesidiga kollegiala lärandet och diskussionen om pedagogik en fundamental del för utvecklingen av en individs roll som lärare. Jag är mentor för att de pedagogiska aspekterna intresserar mig och jag ser vikten av att föra samtal om det sätt vi ser på oss själva och vår funktion som pedagoger. Kan jag dela med mig av mina erfarenheter och bidra till någon annans, så väl som min egen, utveckling som lärare gör jag gärna det!

Mentoring in english is no problem!

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Johanna Norberg Hägglund
Senast uppdaterad: 2021-03-09