Kamilla Peuravaara

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
kamilla.peuravaara[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 1668
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

FD SOCIOLOGI

Jag disputerade vid sociologiska institutionen (2015), Uppsala universitet. Avhandlingen med titeln "Som en vanlig tjej". Föreställningar om kropp, funktionalitet och femininitet synliggör och problematiserar hur föreställningar om normalitet i relation till kropp, funktionalitet och femininitet konstrueras. Mitt forskningsintresse befinner sig i skärningspunkten av kroppssociologi, feministisk forskning och disability studies. Jag inspireras särskilt i min forskning av perspektiv såsom intersektionalitet, socialkonstruktionism och makt. Jag har även ett stort intresse för kvalitativ metod och frågor kring hur s.k. utsatta ”grupper” kan inkluderas i forskningsprocessen.

I nuvarande forskning studeras frågor om skolidentitet, med särskild fokus på genus och funktionalitet, och föreställningar om normalitet i relation till matematik hos unga kvinnor och män med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kamilla Peuravaara
Senast uppdaterad: 2021-03-09