Ausra Padskocimaite

Doktorand Doktorand vid Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier, Doktorander

E-post:
ausra.padskocimaite[AT-tecken]ires.uu.se
Telefon:
018-471 5358
Besöksadress:
Gamla Torget 3, 3 tr
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Doktorand vid Juridiska institutionen, Doktorander

E-post:
Ausra.Padskocimaite[AT-tecken]jur.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Nyckelord: human rights public international law european court of human rights russian law law and society lgbti rights human rights law

I min doktorsavhandling forskar jag om hur Europadomstolens (Strasbourg) domar implementeras på nationell nivå i Litauen, Ryssland och andra östeuropeiska länder och hur de påverkar nationella rättssystem och mänskliga rättigheter.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ausra Padskocimaite
Senast uppdaterad: 2021-03-09