Elisabeth Anens

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
elisabeth.anens[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 4243
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: PhD

Neurologisk rehabilitering är mitt kliniska intresse och forskningsfokus. För närvarande håller jag på med ett forskningsprojekt som inriktar sig på fysisk aktivitet hos personer med neurologiska sjukdomar. Det är huvudfokus under min postdoc tid här på Uppsala Universitet.

Jag examinerades som sjukgymnast 1998 och har sedan jobbat kliniskt med mestadels neurologisk rehabilitering. I maj 2009 disputerade jag vid Umeå Universitet med avhandlingen "Hand function in children and in persons with neurological disorders, Aspects of movement control and evaluation of measurements"

Artiklar (ogift Svensson):

Anens E, Kristensen B, Häger-Ross C. Reactive grip control in persons with cerebellar stroke - effects on ipsilateral and contralateral hand. Exp Brain Res 2010;203:21-30.

Eklund E, Svensson E, Häger-Ross C. Hand function and disability of the arm, shoulder and hand in Charcot-Marie-Tooth disease. Disabil Rehabil 2009;31(23):1955-62.

Svensson E, Waling K, Häger-Ross C. Grip strength in children – test-retest reliability using Grippit. Acta Paediatr 2008;97(9):1226-31.

Svensson E, Häger-Ross C. Hand function in Charcot-Marie-Tooth: test-retest reliability of some measurements. Clin Rehabil 2006;20:896-908.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09