Ilknur Bayrak Pehlivan

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Fasta tillståndets fysik

E-post:
ilknur.bayrak_pehlivan[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5213
Mobiltelefon:
070-1679705
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 Uppsala

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Solcellsteknik

Mobiltelefon:
070-1679705
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ilknur Bayrak Pehlivan
Senast uppdaterad: 2021-03-09