Sara Frygner Holm

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

E-post:
sara.frygner-holm[AT-tecken]crb.uu.se
Besöksadress:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Fysioterapi och beteendemedicin

E-post:
sara.frygner-holm[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4782
Besöksadress:
Rum BMC C2:2 BMC, Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 593
751 24 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sara Frygner Holm
Senast uppdaterad: 2021-03-09