Anna Qureshi

Ekonom vid Institutionen för fysik och astronomi, Administration och service

E-post:
Anna.Qureshi[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5979
Mobiltelefon:
072-9999842
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är ekonomiadministratör och arbetar främst med den gemensamma delen av grundutbildningen samt som projektadministratör och projektekonom för det EU-finansierade samverkansprojektet Kalla magneter. Jag sköter även administrationen kring sammanträdena med institutionsstyrelsen och för protokoll.

Jag har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Jag har dubbelexamen i följande ämnen:

1. Magisterexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet, examensår 2003.

2. Kandidatexamen i utredningskriminologi, Högskolan i Gävle, examensår 2020.

Jag har flerårig erfarenhet av främst redovisningsarbete men även löne- och personaladministration inom den statliga sektorn, mestadels från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Under studietiden i Uppsala var jag mycket engagerad i Gästrike-Hälsinge nation, bland annat som heltidsanställd ekonomiansvarig.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Qureshi
Senast uppdaterad: 2021-03-09