Constanze Ackermann-Boström

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
constanze.ackermann_bostrom[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är universitetslektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet. Mitt forskningsintresse ligger i samspelet mellan flerspråkighet, minoritetsspråk och identitet. I min forskning undersöker jag framför allt dynamiken mellan språkideologier på individ- och samhällsnivå, (fler)språkliga praktiker och identitetsskapande hos minoritetsspråksgrupper, i synnerhet hos barn och unga.

Nyckelord: sustainability multilingual families multilingualism sociolinguistics decoloniality language revitalisation meänkieli minority languages identity construction language ideology heritage language applied linguistics language education multilingual practices (e.g. code-switching) indigenous languages linguistic ethnography

Mitt forskningsintresse ligger i samspelet mellan flerspråkighet, minoritetsspråk och identitet. I min forskning undersöker jag framför allt dynamiken mellan språkideologier på individ- och samhällsnivå, (fler)språkliga praktiker och identitetsskapande hos minoritetsspråksgrupper, i synnerhet hos barn och unga.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau: Untersuchungen von Narrativen und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener" vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöker jag flerspråkliga praktiker och identitetsskapandet av en grupp rysslandstyska ungdomar med hjälp av lingvistisk etnografi. Avhandlingen har belönats med Westinska priset av Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.

I mitt aktuella forskningsprojekt ligger fokuset på unga tornedalingar, kväner och lantalaiset, deras språkbruk och attityder till olika språk. Projektet vill svara på frågor som hur unga meänkielitalare och deras familjer ser på sitt arvspråk samt hur deras språkanvändning och attityder till meänkieli och andra språk påverkar språklig revitalisering och den egna identiteten.

Jag är för nuvarande också involverad i ett interdisciplinärt forskningsprojekt som undersöker "Language learning and linguistic repertoires in offline and online tourist spaces of the Nordics" tillsammans med Susanne Mohr (NTNU).

Tillsammans med mina kollegor Haley De Korne (Universitet i Oslo), Eeva Sippola (Helsingin yliopisto) och Carsten Levisen (Roskilde universitet) anordnar jag under 2022-2023 den nordiska workshopserien "Linguistics and Sustainability" som finansieras av NOS-HS.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Constanze Ackermann-Boström
Senast uppdaterad: 2021-03-09