Constanze Ackermann-Boström

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

E-post:
constanze.ackermann_bostrom[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Jag är universitetslektor i didaktik med inriktning mot flerspråkighet. Mitt forskningsintresse ligger i samspelet mellan flerspråkighet, minoritetsspråk och identitet. I min forskning undersöker jag framför allt dynamiken mellan språkideologier på individ- och samhällsnivå, (fler)språkliga praktiker och identitetsskapande hos minoritetsspråksgrupper, i synnerhet hos barn och unga.

Nyckelord: sustainability multilingual families multilingualism sociolinguistics decoloniality language revitalisation meänkieli minority languages identity construction language ideology heritage language applied linguistics language education multilingual practices (e.g. code-switching) indigenous languages linguistic ethnography

Mitt forskningsintresse ligger i samspelet mellan flerspråkighet, minoritetsspråk och identitet. I min forskning undersöker jag framför allt dynamiken mellan språkideologier på individ- och samhällsnivå, (fler)språkliga praktiker och identitetsskapande hos minoritetsspråksgrupper, i synnerhet hos barn och unga.

Jag disputerade 2018 med avhandlingen "Gelebte Mehrsprachigkeit im Plattenbau: Untersuchungen von Narrativen und Praktiken russlanddeutscher junger Erwachsener" vid Uppsala universitet. I avhandlingen undersöker jag flerspråkliga praktiker och identitetsskapandet av en grupp rysslandstyska ungdomar med hjälp av lingvistisk etnografi. Avhandlingen har belönats med Westinska priset av Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala.

I min aktuella forskning ligger fokuset på meänkieli och dess revitalisering. Jag intresserar mig särskilt för unga tornedalingars, kväners och lantalaisets språkbruk och deras attityder till (olika) språk. I ett aktuellt projekt undersöker jag familjens roll för språklig revitalisering av meänkieli. I ett större perspektiv är meänkielis roll i språk- och kulturrevitalisering från ett kulturarvsperspektiv intressant. Tillsammans med Riitta-Liisa Valijärvi (Uppsala universitet & UCL) och Pär Poromaa Isling (Umeå universitet) studeras meänkieli och dess roll i olika musikgenrer.

Jag har varit gästredaktör för Multiethnicas temanummer som tillägnades ungdomars perspektiv på språklig revitalisering.

Ett annat forskningsintresse är relationen mellan språk, språkvetenskap och hållbarhetsfrågor. Jag är för nuvarande involverad i ett internationellt forskningsprojekt (SCRUTINY) som studerar kryssningsturism, flerspråkighet och hållbarhetsdiskuser i norsk kontext.

Tillsammans med mina kollegor Haley De Korne (Universitet i Oslo), Eeva Sippola (Helsingin yliopisto) och Carsten Levisen (Roskilde universitet) anordnar jag dessutom den nordiska workshopserien "Linguistics and Sustainability" under 2022-2023.Workshopserien finansieras av NOS-HS

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Constanze Ackermann-Boström
Senast uppdaterad: 2021-03-09