Maja Marsling Bäckvall

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Ämnesbibliotek; Almedalsbiblioteket

E-post:
maja.backvall[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
0498-299042
Mobiltelefon:
073-4697568
Besöksadress:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 VISBY
Postadress:
Almedalsbiblioteket
Box 1121
621 22 VISBY

Bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket, Avdelningen för lärande- och forskningsstöd

E-post:
maja.backvall[AT-tecken]ub.uu.se
Telefon:
0498-299042
Mobiltelefon:
073-4697568
Besöksadress:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress:
Box 510
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag jobbar som undervisande bibliotekarie på Campus Gotland. I grunden är jag språkhistoriker (disputerade i nordiska språk 2013) och har även jobbat som svensklektor i USA och som ortnamnsutredare på Lantmäteriet. Även intresserad av digital humaniora i olika former samt spelutveckling.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Maja Marsling Bäckvall
Senast uppdaterad: 2021-03-09