Saga Bendegard

Universitetslektor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk, Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

E-post:
saga.bendegard[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2136
Mobiltelefon:
070-1679429
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala

Kort presentation

Sedan 2019 är jag projektledare för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk, med särskilt ansvar för digitaliseringen av proven, samt vetenskaplig ledare för skrivproven. Jag har en gymnasielärarexamen i svenska och spanska, har sedan disputerat i nordiska språk och därefter arbetat som lektor, bland annat inom lärarutbildningen. Min forskning har rört sig inom områdena akademiskt skrivande, fackspråk och terminologi, myndighetskommunikation samt översättningssociologi.

Akademisk bakgrund

  • Universitetslektor i översättningsvetenskap med inriktning mot svenskt fackspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, 2015-2019
  • Vikarierande universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet 2014-2015
  • Disputerade i nordiska språk september 2014
  • Lärarexamen i svenska och spanska med utgång mot gymnasiet, juni 2008
  • Fil. mag. i nordiska språk, juni 2007

Avhandlingsprojekt

Begriplig EU-svenska? Klarspråksarbetets förutsättningar inom den interinstitutionella översättningsprocessen.

I avhandlingen studerar jag lagtexter som antagits med så kallat ordinarie lagstiftningsförfarande och som därför behandlats av både kommissionens, parlamentets och rådets översättningsenheter. Hur påverkas de svenska översättningarna av den interinstitutionella gången? Vilka hinder finns för att uppnå de uttalade klarspråksmål som finns? Och vilka möjligheter?

Undervisning

Jag har undervisat inom bl. a. akademiskt skrivande, fackspråk, muntlig kommunikation, språkvård och språkpolitik, terminologi, textanalys, översättning, översättningssociologi samt översättningsteori.

Avslutade övriga uppdrag

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Saga Bendegard
Senast uppdaterad: 2021-03-09