Rikard Emanuelsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi

E-post:
rikard.emanuelsson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3798
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
rikard.emanuelsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Rikard Emanuelsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09