Esat Pehlivan

Forskningsingenjör vid Ångströmlaboratoriet

E-post:
esat.pehlivan[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999371
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

1:e Forskningsing vid Institutionen för fysik och astronomi, FREIA

E-post:
esat.pehlivan[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5933
Mobiltelefon:
072-9999371
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Esat Pehlivan
Senast uppdaterad: 2021-03-09