David Isaksson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

E-post:
david.isaksson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6564
Mobiltelefon:
073-4697610
Besöksadress:
BMC, Husarg. 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Nyckelord: kvalitet konkurrens primärvård upphandling vårdval

Forskning

Forskningsintressen

Min forskning fokuserar kring områden rörande marknadsskapande inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. När offentliga beställare väljer att privatisera ett äldreboende genom upphandling eller skapar ett vårdvalssystem skapas en marknad som kan se ut på olika sätt. Med hjälp av kvalitetskrav och ersättningssystem försöker kommuner och landsting att skapa en incitamentsstruktur som gynnar vissa värden såsom hög kvalitet och jämlik tillgång till vård. I mitt doktorandarbete kommer jag att undersöka dels hur detta görs, dels vilka effekter detta för med sig.

Pågående projekt

Undervisning

Jag undervisar på masterprogrammet i folkhälsa och sjuksköterskeprogrammet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09