Hassan Sharif

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
hassan.sharif[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Fil.dr. i utbildningssociologi och lektor i barn- och ungdomsvetenskap.

Akademiska meriter: FM

https://www.researchgate.net/profile/Hassan-Sharif-2?fbclid=IwAR3EOF0D9WW1eXd-h5tlOwUeq3AwldFqg8pjr1AFDCHmgjMpvT4tQGD9zlg

https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=14436&typ=artikel&fbclid=IwAR3sat5N0Cy9G6CawsF3ktp6ct2eDdrPrm7XAtK2RzPWGfyCJK9_vrRmj-E

https://www.lararen.se/nyheter/modersmalsundervisning/politikerna-behover-fact-checking-om-modersmal?fbclid=IwAR2uFqVXdezlMfWvxXYHUEOvzSOKDdiOVG6HxBHPlUl18xCFhC_RSSl_Wx8

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/nyanlandas-kunskap-och-erfarenheter-tas-inte-till-vara?fbclid=IwAR33wrzxqR9sJAlJpUM0NcACDhw7i_LUZpSd_qdWZENenlb1-jIyyrOYSpg

https://www.forumforsamverkan.uu.se/insatsomrade-nyanlanda/?fbclid=IwAR0d4etkF-_SvRBPqI6MzGUA2Jy2LjHuxiE_goeJBiXfLLs2Ym7a60te8fE

https://issuu.com/universen/docs/universen_nr_5_2017/12

Reath Warren, A. & Sharif, H. (2019). Modersmål eller svenska – eleverna vill ha både och. I Lärarnas Tidning. 19.02.21. https://lararnastidning.se/modersmal-eller-svenska-eleverna-vill-ha-bade-och/

Min forskning handlar om ungdomar och unga vuxna med migrationserfarenhet och deras möte med det svenska utbildningssystemet. Jag är särskild intresserad av hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på olika individers och sociala gruppers praktiker i och utanför olika introducerande utbildningar för nyanlända gymnasieungdomar och unga vuxna, liksom utbildningarnas socialiserande verkningar.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Hassan Sharif
Senast uppdaterad: 2021-03-09