Shima Momeni

Projektkoordinator vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, WOMHER

E-post:
shima.momeni[AT-tecken]neuro.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Womher, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Koordinator vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Womher- Women's Mental Health during the Reproductive Lifespan, centrum för kvinnors psykiska hälsa

Nyckelord: centrumbildningar womher psykisk hälsa tvärvetenskap

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Shima Momeni
Senast uppdaterad: 2021-03-09