Anna Perez Aronsson

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
anna.perez.aronsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6658
Mobiltelefon:
073-4697648
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är examinerad läkare med en master i folkhälsa. Jag är doktorand sedan december 2020 och en del av WoMHeRs forskarskola. Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka hur vi kan förbättra flyktingars tillgång till stöd för upplevelser av sexuellt och könsrelaterat våld. I projektet involverar jag både de som upplevt våld, och de som möter dem i sitt arbete.

Jag arbetar även inom ett projekt där vi utvärderar en gruppintervention för flyktingbarn med symtom på posttraumatisk stress.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Perez Aronsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09