Anna Perez Aronsson

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
anna.perez.aronsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6658
Mobiltelefon:
073-4697648
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är läkare med en master i folkhälsa. Mina forskningsintressen inkluderar involvering av målgruppen (samskapande av forskning), jämlik hälsa och kvalitativa forskningsmetoder. Mitt doktorandprojekt undersöker hur vi kan förbättra tillgången till stöd för flyktingar som upplevt sexuellt och könsrelaterat våld. Jag involverar både personer med egna upplevelser av ämnet, och personal som möter dem i sitt arbete.

Jag tillhör forskargruppen CHAP och är en del av WoMHeRs forskarskola.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Perez Aronsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09