Magnus Lindskog

Docent vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Cancerprecisionsmedicin; Forskargrupp Magnus Lindskog

E-post:
magnus.lindskog[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 100/101
751 85 Uppsala

Akademiska meriter: Läkare, Med Dr, postdoc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09