Sven Johansson

Tekniker vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
sven.johansson[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3641
Mobiltelefon:
070-1679572
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09