Erebouni Arakelian

Specialistsjuksköterska vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
Erebouni.Arakelian[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-471 6644
Mobiltelefon:
070-4250178
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD, RN

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09