Marco Cecconello

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
marco.cecconello[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3254070-1679072
Besöksadress:
Rum Å:13162 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09