Kim Solin

Utbildningsledare (Tjänstledig) vid Områdeskanslier, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap

E-post:
kim.solin[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 2747
Mobiltelefon:
072-9999370
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA
Tjänstledig:
2023-06-14 - 2023-12-31

Forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anknutna

E-post:
Kim.Solin[AT-tecken]filosofi.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999370
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap och docent i filosofi. Vid kansliet, som är en del av Universitetsförvaltningen, arbetar jag med beredning av beslut och med planering och uppföljning av forskning, utbildning och samverkan.

Som filosof är jag idag främst inriktad mot existensfilosofi i vid bemärkelse och mot Wittgenstein-studier. Min bakgrund är inom de formella vetenskaperna.

Akademiska meriter: FD, docent

Jag har tidigare varit universitetslektor vid Åbo Akademi och vid Uppsala universitet, Campus Gotland. Efter min disputation i filosofi var jag bl.a. internationell postdoktor med finansiering från Vetenskaprådet, anställd i Uppsala och utsänd till Helsingfors universitet. Jag var också postdoktor vid The University of Queensland i Australien, där jag ännu är honorary research fellow i filosofi. En del av doktorandtiden tillbringade jag vid Universität Augsburg och Georg-August-Universität Göttingen i Tyskland.

Filosofie doktor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet och filosofie doktor i datalogi vid Åbo Akademi; docent i filosofi vid Helsingfors universitet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kim Solin
Senast uppdaterad: 2021-03-09