Anna-Karin Smekal

Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Anestesiologi och intensivvård

E-post:
anna-karin.smekal[AT-tecken]surgsci.uu.se
Mobiltelefon:
073-6297895
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

Doktorand vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Anna-Karin.Jansson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 5645
Mobiltelefon:
073-6297895
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset
Infektion, ingång 34, 1 tr
751 85 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09