Malin Göteman

Universitetslektor , Docent vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
malin.goteman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5875
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Malin Göteman är lektor vid Institutionen för Elektroteknik, Uppsala universitet. Hennes forskningsområde är havsbaserade förnybara energisystem, med fokus på att modellera och optimera storskaliga vågkraftsparker, och på havsbaserade förnybara energisystems motståndskraft inför extremväder. Hon är biträdande föreståndare för Centrum för naturkatastroflära (CNDS), Sveriges ledande centrumbildning för forskning kring naturolyckor, socioteknisk sårbarhet och extremhändelser.

Akademiska meriter: FD, Docent i teknisk fysik m intriktn mot elektricitetslära

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Göteman
Senast uppdaterad: 2021-03-09