Susann J. Järhult

Universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk epidemiologi

E-post:
Susann.Jarhult[AT-tecken]medsci.uu.se
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ingång 40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Kort presentation

  1. Senior Lecturer EM Uppsala University, Sweden
  2. Honorary Fellow, EM RMH Melbourne, AUS 2019-20
  3. Teaching Exchange, Linnaeus Palme UU/ MUHAS Tanzania 2019
  4. Postdoctoral Research Fellow, Department of EM MGH/Harvard Boston, MA 2014-15
  5. PhD 2010
  6. Consultant, EM 2018, Spec EM 2013, Spec IM 2010, Licence to practice 2002 MD 2000

Akademiska meriter: PhD

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Susann J. Järhult
Senast uppdaterad: 2021-03-09