Karl Håkansson

Forskningsingenjör vid Tandemlaboratoriet

E-post:
karl.hakansson[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3094
Besöksadress:
Rum Å4107 Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 529
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karl Håkansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09