Max Wolff

Professor vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialfysik

E-post:
max.wolff[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3590
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

In my research I am interested to connect macroscopic emergence, materials properties, to their building blocks on the atomistic scale, structure and dynamics on nm length scales. The focus on the research areas listed below:

Soft matter

 • Solid - Liquid interface
 • Self organisation
 • Rheology
 • Surface coatings
 • Dynamics

Magnetism

 • Thin films and superlattices
 • Nanoparticles

Hydrogen in metals

 • Thin films and superlattices
 • Phase transitions
 • Diffusion

Scattering techniques and instrumentation

 • Polarised neutron scattering
 • Grazing incident scattering
 • Quasielastic scattering

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Max Wolff
Senast uppdaterad: 2021-03-09