Sami Aydin

Forskare i semitiska språk vid Institutionen för lingvistik och filologi

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag mottog min filosofie doktorsgrad i semitiska språk vi Uppsala Universitet år 2015 med en avhandling om Sergius av Reshaina och has syriska kommentar till aristotelisk logik och filosofi. Den forskning som jag bedriver kretsar kring filosofiska texter och äldre zoologi på syriska, liksom syrisk filologi och grammatik. Jag är dessutom intresserad av Turoyo nyarameiskans jordbruksvokabulär.

Akademiska meriter: FD

Nyckelord: syriac philosophy syriac zoology (physiologus and bestiaries). syriac sciences. syriac grammar and lexicon. turoyo neo-aramaic.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Academic Background

• 2000–2004: History of Ideas (Degree of Master of Arts), Stockholm University.

• 2002–2005: Aramaic/Syriac A-C, Uppsala University (Aramaic/Syriac grammar, literature, history, Biblical Aramaic, Turoyo).

• 2010-2015: Doctoral Student in Semitic Languages at the Department of Linguistics and Philology, Uppsala University.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

The main interest for my research is philosophical and zoological texts in Syriac. In addition to my doctoral thesis, I have written an article with the title “The Remnant of a Questions and Answers Commentary on Aristotle’s Categories in Syriac (Vat. Syr. 586)” (accepted for Studia graeco-arabica 9, 2019). In the field of Syriac zoology, I have identified and extracted 15 chapters from Timothy of Gaza’s animal book in a Syriac manuscript compilation and published a book chapter about the different Syriac Physiologus versions and their later tradition. In the near future, I plan to (re-)edit the old Syriac translation of the Physiologus as well. I work also on an article about the unique chapter in the Syriac Physiologus that deals with a giant mythical bird and on a study about the concept of Time as Fate/God in the Letter of Mara bar Serapion. In all my research, I pay also due attention to lexical and linguistic matters in the Syriac texts and manuscripts that I read.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sami Aydin
Senast uppdaterad: 2021-03-09