William Ugarte

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
william.ugarte[AT-tecken]uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Läkare, PhD

Akademiska meriter: PhD

Nyckelord: global health migration sexuality reproductive health gender and rights

Förhindra en epidemi av HIV och Aids i Nicaragua

Min bakgrund är i sexuell och reproduktiv hälsa, bland riskgrupper för HIV, såsom män som har sex med män, sexarbetare, ungdomar och drogmissbrukare i Nicaragua. I min nuvarande forskning försöker jag fastställa omfattningen och dynamiken av HIV i Nicaragua. Mina studier fokuserar på de epidemiologiska frågorna på HIV:s utbredning, vilka faktorer som gör att man testar sig, kunskapen om HIV, attityder och sexuellt beteende. Jag studerar även stigma och diskriminering mot personer som lever med HIV. Målgrupperna är män och kvinnor från den allmänna befolkningen samt själv-identifierade män som har sex med män.

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Adolescence and young sexual and reproductive health in Mozambique and Nicaragua.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

William Ugarte
Senast uppdaterad: 2021-03-09