Christina Nehlin Gordh

Docent vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
christina.nehlin.gordh[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-611 2034
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Arbetar inom beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, främst med forsknings- och utvecklingsprojekt. Mina pågående projekt handlar alla om att utveckla vården och de förebyggande insatserna för att förhindra att komplicerade beroendetillstånd uppstår.

Akademiska meriter: Docent, Med Dr

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Christina Nehlin Gordh
Senast uppdaterad: 2021-03-09