Annika Engström

Webbkoordinator (Tjänstledig) vid Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

E-post:
annika.engstrom[AT-tecken]nck.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679244
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala
Tjänstledig:
2023-02-01 - 2025-02-01

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09