Malin Johansson

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi

E-post:
malin.johansson[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet
Lägerhyddsvägen 1
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 523
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • Perovskite solar cells
  • Thin film deposition (PVD)
  • Characterization (XRD, RBS, AFM, SEM, TEM and Kelvin Probe)
  • Spectroscopies (UV-vis, Raman, FTIR, PL and XPS)

Akademiska meriter: TeknD, Docent i kemi inriktning mot fysikalisk kemi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research interests are on synthesis and characterization of new solar cell materials. I investigate structural, optical and electronic properties by combining different experimental techniques. The more understanding of the material will open up the opportunity to tailor the functionalities both in small scale and as a solar cell system. An important part of the research is the design of hybrid organic/inorganic solar cells with both specific microstructures and as thin film devices.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Malin Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09