Erik Hultman

Universitetsadjunkt vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
erik.hultman[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3496
Mobiltelefon:
073-7782364
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 65
751 03 UPPSALA

Kort presentation

Universitetsadjunkt, PhD, med forskning och undervisning inom robotiserade produktionsmetoder tillämpade för montering utav stora generatorer för de vågkraftverk som utvecklas av Uppsala universitet. Forskningsgrupper:
www.teknik.uu.se/elektricitetslara/forskningsomraden/robotautomation
www.teknik.uu.se/elektricitetslara/forskningsomraden/vagkraft

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Erik Hultman
Senast uppdaterad: 2021-03-09