Ali Al-Adili

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
Ali.Al-Adili[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 5966073-5759309
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Research:

 • Fission yields and kinetic energy distributions
 • Fission fragment angular distributions
 • Prompt fission neutrons
 • Neutron standards
 • Isomeric yield ratios and angular momentum
 • Fission modeling
 • IGISOL
 • VERDI (2E-2v)
 • Inverse kinematics fission experiments (NISHINA RIKEN)
 • Frisch Grid Ionisation Chambers

Teaching:

 • Technical thermodynamics (ES2/E3), course responsible.
 • Nuclear physics (F/physics)
 • H1 Kärnkrafteknologi, kursansvar

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ali Al-Adili
Senast uppdaterad: 2021-03-09