Henrik Josefsson

Universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
henrik.josefsson[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
018-471 1366
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Min forskning är inriktad på olika miljörättsliga frågor, ofta i gränssnittet till andra vetenskapsområden, såsom ekologi, ekotoxikolog, miljöekonomi och kärnkrafts relaterad forskning.

Fokusområden är bland annat yt- och grundvattenförvaltning, kemikalier och en cirkulär ekonomi, ekologisk kompensation, klimat och ekologiska skador och tillståndsprocesser för kärnkraft.

Jag arbetar 30 % vid UU och 70 % i Utredningen vattenfrågor vid planläggning och byggande (Fi 2021:06).

Akademiska meriter: JD, docent

Nyckelord: förvaltningsrätt kemikalier hållbarhet hållbar utveckling miljömål vattenhantering handelsrätt grundvatten nuclear energy policy (kärnkraft) fastighetsrätt

2023-2024 Sekreterare i: Utredningen om förenklade och förkortade tillståndsprocesser enligt miljöbalken (Dir. 2023:78)

2023 Del av international panel som utvärderar delar av det danska genomförandet av EUs vattendirektiv. Arbetet utförs på uppdrag av Danmarks miljödepartement.

2022-2023 Sekreterare i: Utredningen vattenfrågor vid planläggning och byggande (Dir 2021:06)

2022 Docent i miljörätt

2022 Lektor i handelsrätt

2015 Juris doktor miljörätt, Uppsala Universitet

2008 Magisterexamen i rättsvetenskap (miljörätt), Luleå tekniska universitet

2007 Magisterexamen i biologi, Umeå Universitet

Current research:

2022 - ANItA – Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future. Founded by the Swedish Energy Agency, Industry partners and Uppsala University.

2022 - Climate Transitions in Contested Forests: Justice and Governance in Digital Times. Founded by Formas.

2022 - Realizing a non-toxic circular economy. Founded by Formas.

2020 - Aquifers in the Anthropocene. Founded by Circus (Uppsala University)

2020 - Will European Water Legislation Result in Better Water Quality? Analysis of Current Indicators and Measures to Reduce Chemical Pollution. Founded by Formas.

Previous research:

2018 - 2021 Ethics in Biodiversity Offsetting – Legal Responsibility and Social Equity. Founded by the Swedish Environmental Protection Agency.

2017 - 2020 Legal Compensation for Losses of Biodiversity – a Net Loss?. Founded by the Swedish Research Council.

2016 Ramvattendirektivets grundläggande åtgärder. En rättslig belysning av art. 11 i ramvattendirektivet och Sveriges genomförande. Founded by the Swedish Agency of Marine and Water Management.

2010 - 2015 Sustainable Water Management. Founded by Ragnar Söderbergs Stiftelse and Torsten Söderbergs Stiftelse.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Josefsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09