Magdalena Cedering

Projektledare vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
magdalena.cedering[AT-tecken]edu.uu.se
Telefon:
018-471 2493
Mobiltelefon:
070-1679686
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är kring skolnedläggningsprocesser. Med ett särskilt fokus på landsbygd och hur barnfamiljers vardagliga pussel kan förändras när byskolor läggs ner samt koppling mellan skolnedläggning och förändrad lokal identitet. Min forskning har sin utgångspunkt i tid och rum för att visa på samspelet mellan politiska beslut och individers vardagsliv. Ett annat intresse rör barns platsanvändning, särskilt genom att arbeta med visuella kartografiska metoder.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Magdalena Cedering
Senast uppdaterad: 2021-03-09