Mikael Wingård

Universitetsadjunkt vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
Mikael.Wingard[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag har lärarlegitimation för gymnasiet i biologi, geografi, kemi och naturkunskap. Jag har en fil. lic. i geografi och arbetar efter pension som timanställd universitetsadjunkt på Kulturgeografiska institutionen. Jag är ansvarig för VFU i geografi (verksamhetsförlagd utbildning inom ämneslärarprogrammet) och arbetar under vt 2021 med utformning av kursen VFU III som ska ges första gången ht 2021.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mikael Wingård
Senast uppdaterad: 2021-03-09