Igor Venieri

Universitetslektor i italienska vid Institutionen för moderna språk, Romanska språk

E-post:
igor.venieri[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1521
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Igor Venieri
Senast uppdaterad: 2021-03-09