Karolina Stadin

Gästforskare vid Nationalekonomiska institutionen, Anknutna forskare och lärare

Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

filosofie doktor i nationalekonomi

Forskningsområde:
Makroekonomi med huvudfokus på arbetsmarknaden, särskilt företagens efterfrågan på arbetskraft och matchningen.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Karolina Stadin
Senast uppdaterad: 2021-03-09