Martin Solberger

Forskare affilierad vid Statistiska institutionen

E-post:
martin.solberger[AT-tecken]statistik.uu.se
Mobiltelefon:
073-5871185
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade i statistik vid Uppsala universitet 2013. Mitt huvudsakliga forskningsområde är tidsserieekonometri, där jag till exempel arbetat med makroekonomiska prognoser och skattning av latenta - ej observerbara - tidsserier, såsom potentiell BNP och den neutrala räntan.

Jag befordrades till docent 2022.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Solberger
Senast uppdaterad: 2021-03-09