Ravi Dar

Doktorand vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
ravi.dar[AT-tecken]fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand i företagsekonomi

Forskning

Mitt forskningsprojekt rör beslutstödssystem, mer precist Business Intelligence. Det handlar om att förstå fenomet ur olika perspektiv. I grunden är frågan varför många organisationer uppfattar dåligt värde trots stora investeringar i informationssystem Löften om bättre beslutsfattande och organisatoriska processer kan sällan uppfyllas. Mitt intresse är att resonera hur diskurser och practice påverkar förväntningar och erfarenheter av BI.

Projektet är finansierat genom forskningsskolan Management & IT.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ravi Dar
Senast uppdaterad: 2021-03-09